-


-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-
az bache hay qadim pars kac hast?


fosilay 90__91 eelam vojooood knid
-
سعدی .
کجایی ..
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی
براورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
-
1 سـآعـت درس خـونـدم:]
الـآن 4 سـآعـتـهـ:0
دآرم 5 دیقـه استـرآحـت میـکـنـم:)))


--
ŞαƦα
مشاهده پست‌های بیشتر